Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009

Αυτή η εργασία αρχίζει να ξετυλίγεται πριν από 12 χρόνια,με αφορμή την πτυχιακή εργασία πάνω στην ιδέα των καταστασιακών της δεκαετίας του 60 για την περιπλάνηση στις πόλεις.

Στη θεωρία των καταστασιακών (όπως και συνηθίζεται να αποκαλούνται τα μέλη της Καταστασιακής Διεθνούς –International Situationist- τα οποία και έδρασαν κάτω από το συγκεκριμένο όνομα στο διάστημα 1957-1972) η περιπλάνηση είναι ένα εργαλείο ανάγνωσης της πόλης.


Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009


Είναι μια πρακτική η οποία ξεκινάει ως παρατήρηση και πειραματισμός πάνω στην πόλη και καταλήγει συχνά στην αναζήτηση της σχέσης του συνόλου με τα επί μέρους πολεοδομικά στοιχεία.Στη διαλεκτική του μικρού με το μεγάλο.


Με την ζωγραφική ενότητα για την πόλη κυρίως διαπραγματεύομαι το ζήτημα της ελεύθερης περιπλάνησης στην πόλη εικονίζοντάς την με αστικά τοπία που έχουν σαν δομή επαναλαμβανόμενη το αρχέτυπα του κύβου .Έτσι θέλω να είναι ένα τοπίο διερεύνησης ,ένας χάρτης ψυχογεωγραφικός που να περνάει και από την παιδική ηλικία.

Μ\Με τα δίπολα με φωτογραφίες και μικτή τεχνική και τα με τα δίπολα με σελίδες βιβλίων συμπληρώνω ίσως πιο ελεύθερα την εργασία αυτή παίρνοντας μεγάλη δύναμη από τις φωτογραφίες των μεσοτοιχιών που κρατάω από την πόλη εδώ και 12 χρόνια περίπου-διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Κατακερματισμένος χώρος και χρόνος .
Αναζητηση ιχνών και διαδρομών